Villkor , för allas , trygghet

En ledande affärs- och förbundsresebyrå med förstklassig personlig service.

För att göra en bokning hos Stricct måste du ha fyllt 18 år.

Resenären är skyldig att kontrollera att stavningen av namnet i bokning, bekräftelse och biljett stämmer överens med stavningen av namnet i passet.
Resenären är ansvarig för att den e-postadress som angivits är korrekt och ska omgående kontakta Stricct om inte bokningsbekräftelsen kommer inom några minuter. Kontrollera därför e-postadressen regelbundet. Resenären är vidare ansvarig för att kontrollera färdhandlingarna samt flygbolagens villkor för den aktuella resan.

Resenären är ansvarig att kontrollera flygtider och eventuella tidtabellsändringar på både ut- och hemresan.
Stricct reserverar sig för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar kontakta resenären för eventuella förändringar av gjord bokning.

Stricct följer flygbolagens bokningsregler som vanligtvis är mycket stränga. De flesta biljetter kan inte bokas om eller återbetalas.

Förmedling av flygbiljetter
1.Tillämpningsområde
Dessa allmänna villkor tillämpas vid förmedling av biljetter till konsumenter för transport av resenärer med flyg. Om flygbiljett ingår i en paketresa enligt lag SFS [2018:1217] om paketresor ska dessa villkor inte tillämpas.

2. Avtalets ingående

Vid beställning av flygbiljett gäller de betalningsregler som anges av Stricct. Flygbolagets villkor för resan, inklusive villkor för av- och ombokning gäller. Stricct skall innan avtalet blir bindande lämna resenären information om var denne kan ta del av flygbolagets villkor. Sådan information kan t.ex. meddelas genom att Stricct lämnar adressen till flygbolagets hemsida.

Resenären ska oavsett beställningssätt få en bekräftelse. Bekräftelsen skickas per e-post. I bekräftelsen ska ingå uppgifter om resenärens namn, resmål, avgångs- och ankomsttid, pris samt namn på avtalsslutande flygbolag och det eller de flygbolag som utför flygningen.
Avtalet är bindande för parterna när Stricct har bekräftat resenärens beställning enligt föregående stycke.
Vid val av betalsätt Faktura blir bokningen bindande i samband med att du godkänner betalningsvillkoren även om du inte genomfört betalningsöverföringen till Klarna.

3. Kontaktuppgifter och meddelanden från Stricct

Stricct kan behöva kontakta resenären t.ex. vid ändringar i den köpta flygresan. Resenären är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadresser. Resenären är även skyldig att löpande kontrollera om han eller hon har mottagit meddelanden från Stricct. Stricct ansvarar inte för eventuell skada som uppkommer för resenären vid ändring i den köpta flygresan om Stricct på ett korrekt sätt har meddelat resenären om ändringen.

4. Namn på resenär

Korrekt namn ska anges på flygbiljetten. Stavningen av namn på flygbiljetten måste stämma överens med stavningen i passet. Det är beställarens/resenärens ansvar att ange och kontrollera korrekta uppgifter gällande namn på samtliga resenärer i bokningen.
Resenären är skyldig att kontrollera så att samtliga uppgifter stämmer i bokningsbekräftelsen och/eller i flygbiljetterna så fort han eller hon mottagit dessa. Om någon uppgift inte stämmer, ska resenären omgående informera Stricct. Om resenären inte meddelar Stricct fel i bokningsbekräftelsen och/eller i flygbiljetten, som resenären upptäckt eller borde ha upptäckt, ansvarar inte Stricct för skada som uppstår till följd av detta. Stricct ska, på resenärens begäran och om så är möjligt, korrigera felaktiga uppgifter. Stricct har rätt till ersättning för de kostnader korrigeringen medför samt för Stricct administrativa kostnader. Om felet orsakas av Stricct har Stricct inte rätt till sådan ersättning.

5. Överlåtelse av flygbiljett

Flygbiljetter är personliga. Om inte annat särskilt framgår av flygvillkoren är det inte möjligt att överlåta flygbiljetten till annan resenär.

6. Ansvar

Stricct uppträder endast som förmedlare åt det eller de flygbolag som utför transporten. Stricct ansvarar således inte för flygresans fullgörande eller för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, förlorat bagage eller andra liknande händelser. Eventuella anspråk med anledning av sådana fel ska därför riktas direkt mot flygbolaget.
Stricct ansvarar för sådana fel som Stricct, genom oaktsamhet, orsakat, t.ex. fel i flygbiljett eller felaktig/missvisande information, om inte Stricct kan visa att den inte varit oaktsam.
Stricct ansvarar för att både resenären och flygbolaget accepterat avtalet, innan bekräftelse om bindande avtal lämnas till resenären.

7. Ändring av pris och andra villkor

Stricct reserverar sig för flygbolagens eventuella prisändringar. Vid prisändring efter bokningstillfället, men innan avtalet är bindande, ska Stricct kontakta resenären snarast, dock senast inom 24 timmar efter det att Stricct fått kännedom om prisändringen.
Det förekommer att flygbolag vill ändra pris eller andra villkor efter att flygbolaget accepterat ett avtal med resenären. I sådana fall måste resenären vända sig direkt till flygbolaget med eventuella krav på ersättning eller hävning. Stricct ska om möjligt bistå resenären med ombokning om resenären önskar det.
I vissa länder kan det tillkomma lokala avgifter och skatter som ska betalas i lokal valuta. Sådana skatter och avgifter ingår inte i biljettpriset.

8. Av- eller ombokning

För avbokning, ombokning eller namnändring av flygbiljett gäller flygbolagets regler. Om avbokning, ombokning eller namnändring är tillåten av flygbolaget tillkommer det, utöver den avgift som flygbolaget tar ut, en administrativ avgift som Stricct har rätt att ta ut. För närvarande är den avgiften 495 SEK. Avbeställning ska ske före avresa!

9. Avbeställningsskydd – Stricct Avbeställningsskydd genom ERV

I flygresans pris ingår inte avbeställningsskydd. Avbeställningsskydd tecknas separat och måste tecknas senast i samband med att resan bokas.
Med Stricct tilläggsprodukt “Avbeställningsskydd” kan man boka av resan – före avgång från avreseorten – utan att uppge anledning. Som kund hos Stricct ska man alltid kunna känna sig trygg om något oförutsett inträffar, oavsett om det handlar om sjukdom, flygbolagskonkurs eller ändrade planer. Stricct tilläggsprodukt “Avbeställningsskydd” gäller även vid flygbolagskonkurs och ger dig hjälp att boka om din flygresa med annat flygbolag utan extra kostnad.

Vid köp av avbeställningsförsäkring via annan försäkringsgivare än Stricct gäller försäkringsbolagets villkor.

10. Reseförsäkring

I resans pris ingår inte reseförsäkring. Detta måste tecknas separat. Stricct samarbetar med ERV försäkringar och deras villkor för försäkring gäller. Kontakta vår kundservice för köp av reseförsäkring.

11. Pass, visum och vaccinationer

Vid flygresa utanför Sveriges gränser ska alltid pass, eller inom Schengen-länderna pass eller nationellt id-kort medtagas. Resenären ansvarar för att han eller hon har giltigt pass, vaccinationer och nödvändiga viseringar, om så krävs. Detta gäller även när visum krävs vid mellanlandning. Kontakta respektive lands ambassad för mer information. Råd och information som du har nytta av inför och under din utlandsresa finner du på UD:s Reseinformation.

12. Flygtider/tidtabellsändringar

Samtliga tider anges alltid i den lokala tiden i varje land. Flygbolagen kan ändra sina tidtabeller med kort varsel. Får Stricct information från flygbolaget om tidtabellsändring, ska Stricct om möjligt och snarast informera resenären om ändringen.
Stricct ansvarar inte för flygbolagens tidtabellsändringar eller inställda flyg. Om resenären drabbas av skada, ska anspråk riktas direkt mot flygbolaget. Resenären är alltid skyldig att kontrollera flygtider hos flygbolaget.

13. Paketresor arrangerade av Stricct

Stricct följer Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor. Läs dessa villkor här.

14. Förmedling av Hotell

När du bokar endast hotell genom Stricct agerar Stricct i detta fall som en förmedlande part. Vid avbokning/ändring av hotell gäller hotelleverantörens villkor. Oberoende av hotelleverantörens villkor har Stricct rätt till ersättning för administrativa kostnader.

15. Förmedling av Hyrbil

När du bokar hyrbil genom Stricct agerar Stricct i detta fall som en förmedlande part. Vid avbokning/ändring av hyrbil gäller hyrbilsföretagets villkor. Oberoende av hyrbilsföretagets villkor har Stricct vid avbokning rätt till ersättning för administrativa kostnader.

16. Tvist

Stricct och resenären bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Resenären kan vända sig till Hallå konsument och kommunal konsumentvägledning för rådgivning. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform.

Tack för att ni följer våra villkor och reser med Stricct.

 

Contact
DIN RESA ÄR VÅR PASSION

UPPGRADERA DINA AFFÄRSRESOR REDAN IDAG

För stora och små företag

affars@stricct.se

För förbund och organisationer

sport@stricct.se

Events, gruppresor och konferenser

grupp@stricct.se

Contact